Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Pogoji vračila:

1. Če potrošnik z naročenim blagom, kupljenim na daljavo ali izven poslovnih prostorov, iz kakršnih koli razlogov ni zadovoljen, ima po prejemu blaga 14 dni časa, da pisno odstopi od pogodbe. Rok začne teči naslednji dan po prevzemu blaga. Blago mora biti nato vrnjeno v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe na naslov:

TIMMLUX d.o.o. VRAČILA

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

2. Stroške dostave (poštnino) vračila krije potrošnik. V primeru, če potrošnik blago pošlje z odkupnino, TIMMLUX d.o.o. takšnega paketa ne bo prevzel.

3. Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati v roku, v katerem lahko odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Blago, kupljeno na daljavo, ni namenjeno uporabi v zakonskem času za odstop od pogodbe. Potrošnik mora v primeru odstopa od pogodbe blago vrniti nepoškodovano, nerabljeno, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini ter z vsemi dodatki, s katerimi je blago prejel. Vračilo izdelkov, ki so očitno rabljeni oz. poškodovani, bo zavrnjeno in se ne bo štelo kot vračilo v skladu z določili o vračilu blaga pri nakupu na daljavo, kot ga opredeljuje veljavna zakonodaja. V kolikor potrošnik začne uporabljati prejeto blago, izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

4. V primeru vračila, embalaža ne sme biti odprta na način, da je le-ta poškodovana ali odstranjena. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja in zaščito vsebine, kot jih je namestil proizvajalec.

5. Potrošnik se strinja, da se mu kupnina za vrnjeno blago nakaže na transakcijski račun, ki ga je navedel v obrazcu za vračilo blaga. Denar vrnemo takoj, ko je vračilo obdelano v skladišču in prejeta dokumentacija, a najkasneje v roku 30 dni.

Pri vračilu blaga je potrebno obvezno dodati kopijo originalnega računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga:

PRENESITE OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

b43.d člen ZVPot določa: “Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.” To pomeni, da se vračilo oz. zavrnitev paketa ne smatra, kot odstop od pogodbe, ker ne gre za nedvoumno izjavo, torej je bila prodajna pogodba veljavno sklenjena, potrošnik pa je zamudil rok za odstop od pogodbe! Zato mora izpolniti svojo obveznost plačila kupnine in se mu lahko izda račun, ki je lahko podlaga za izvršbo v primeru neplačila.

V kolikor kupec paketa s plačilom po povzetju ne prevzame v roku 15 dni, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno v veljavi in gre za enostranski odstop od pogodbe. V primeru neprevzema paketa je stranka tako odgovorna za plačilo nastalih stroškov, za kar lahko izstavimo račun, ki ga je stranka dolžna poravnati v roku 8 dni. V primeru neplačila računa, se znesek izterja preko zunanjega izvajalca.

Stroški neprevzema znašajo 10€ z DDV (poštnina, stroški pakiranja in embalaže ter administrativni stroški). Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe).